Freebee

Download mijn gratis e-book:
3 tips om je grenzen te voelen en aan te geven
Marketing by

Online training jouw grens, mijn grens


In 6 weken ga je leren hoe je op een directe en open wijze kunt communiceren, duidelijker kunt zeggen wat je voelt en denkt, je leert op effectieve wijze feedback te geven en te ontvangen en je leert op een duidelijke manier je grenzen aan te geven. En nog veel meer 🙂 Iedere week ontvang je een video met uitleg en een werkboek met opdrachten en vragen om stappen te maken om jouw grens aan te kunnen geven.

Meer info

Mijn missie

Wat mijn missie is, is dat elk kind waar ook ter wereld met een fysieke beperking zijn eigen potentieel voor 100% gaat benutten. Dat het kind met de fysieke beperking de regie gaat nemen over zijn eigen leven. Dit is waar het in de kern omgaat. Weg uit de slachtofferrol en weg van gepamperd worden en weg van speciaal/bijzonder zijn vanwege je beperking. Als het kind met de fysieke beperking zijn potentieel voor 100% benut dan is het kind al bijzonder genoeg 😊.

Omdat ik niet geloof dat het kind dit alleen kan, zet ik het hele gezin in. Want het kind kan wel veranderen, maar als de rest in hetzelfde gezinssysteem blijft zitten dan wordt dit extreem moeilijk.

Wat mijn missie binnen het hele gezin is, is dat elk gezinslid van lijden naar leiden gaat.

  • Als ouder weer de leider van het hele gezin wordt en van jezelf
  • Als kind met de fysieke beperking zonder je beperking bijzonder kan zijn en niet om je beperking
  • Als broer/zus van een normaal leven kan leiden waarin ook jij gehoord en gezien wordt.

Ik wil dat elk gezinslid gehoord en gezien wordt en vanuit eigen kracht en waarden zijn eigen potentieel voor 100% benut.

Mijn visie

Binnen gezinnen waarbij een kind een fysieke beperking heeft of langdurig ziek is geloof ik niet in coaching van het individu, althans niet als eerste uitgangspunt. Ik geloof in het hele gezinssysteem. Deze wordt aangepast zodra er een beperking of langdurige ziekte in beeld komt. De focus verlegt zich vaak naar het kind met de beperking. Langzaam slijten er nieuwe patronen in, waardoor het hele gezin onder ‘lijdt’. Als het hele gezin van lijden naar leiden wil kan dit alleen maar door naar elk gezinslid te kijken en zijn of haar rol binnen het gezin. Patronen kunnen doorbroken worden als de neuzen allemaal de dezelfde richting op staan. En vanuit deze positie zal gekeken worden wat er nodig is voor elk gezinslid; een gezinstraject of mogelijk in combinatie met coaching van een individu.